Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bắn cung Sự kiện: Cung 3 dây toàn năng nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 08:30 Địa điểm: Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Điểm Thứ hạng Kỷ lục
HUỲNH NGỌC LÂM Đồng Tháp 699 1 Đại hội
PHẠM TRẦN HOÀNG Hải Dương 698 2 Đại hội
TRẦN THANH TÙNG Trà Vinh 697 3
PHẠM NGỌC TÚ Quảng Ninh 697 4
BÙI CÔNG THÀNH Hải Phòng 697 5
NGUYỄN TIẾN CƯƠNG TP Hà Nội 694 6
NGUYỄN ĐỨC TÀI Hải Phòng 694 7
TRẦN XUÂN HƯỞNG TP Hà Nội 694 8
DƯƠNG DUY BẢO TP Hà Nội 694 9
NGUYỄN MINH QUÝ Thanh Hóa 694 10
NGUYỄN NGỌC DŨNG TP Hồ Chí Minh 692 11
TRẦN NHẬT HOÀNG Bà Rịa - Vũng tàu 692 12
NGUYỄN VĂN ĐẦY Vĩnh Long 691 13
THÁI HỒNG QUÂN  Đắk Lắk 691 14
THẠCH PHI HÙNG Vĩnh Long 691 15
NGUYỄN TRỌNG HẢI Thanh Hóa 691 16
NGUYỄN TRUNG CHIẾN TP Hà Nội 690 17
NGUYỄN THANH NAM Vĩnh Long 690 18
PHẠM ĐỨC LỘC Hải Phòng 688 19
NGUYỄN TRUNG ĐỨC Quảng Ninh 688 20
NGUYỄN NGỌC PHƯỚC TP Hà Nội 687 21
NGUYỄN MINH HUY TP Hà Nội 685 22
NGUYỄN QUANG LÂM Vĩnh Long 684 23
LÊ QUANG TUẤN Quảng Ninh 684 24
HUỲNH ANH DUY TP Hồ Chí Minh 682 25
CHÂU VĂN KHA Vĩnh Long 680 26
PHẠM TUẤN DŨNG TP Hồ Chí Minh 680 27
LÊ HÙNG DŨNG TP Hồ Chí Minh 679 28
ĐẶNG HỮU TRÍ Vĩnh Long 679 29
TRẦN TRUNG HIẾU TP Hà Nội 678 30
TẠ TIẾN ĐẠT Hải Phòng 677 31
LÊ VĂN LỰC Thanh Hóa 675 32
TRỊNH VĂN HUY TP Hà Nội 673 33
Nguyễn Trung Hiếu Bà Rịa - Vũng tàu 672 34
LÝ VĂN TUẤN TP Hà Nội 671 35
VÕ VĂN THỜI TP Hồ Chí Minh 670 36
TRƯƠNG HỒ BẢO ĐIỀN TP Hồ Chí Minh 669 37
KỲ ĐỊNH BANG TP Hồ Chí Minh 668 38
PHẠM NGỌC THỊNH Đắk Lắk 668 39
NGUYỄN VĂN TÒNG Hải Dương 666 40
HOÀNG TUẤN KIỆT Hải Phòng 666 41
PHAN MINH TÚ Bà Rịa - Vũng tàu 665 42
NGUYỄN BÙI SƠN MINH Vĩnh Long 665 43
LÊ ĐÌNH HƯNG TP Hồ Chí Minh 663 44
NGUYỄN THANH HIỀN Vĩnh Long 662 45
TRƯƠNG MINH TUẤN Bà Rịa - Vũng tàu 661 46
TRẦN VĨNH PHÚC TP Hồ Chí Minh 659 47
ĐẶNG CÔNG ĐỨC Quảng Ninh 655 48
HOÀNG BÁ TÀI AN Hải Dương 655 49
TRỊNH VĂN ĐỨC Hải Dương 654 50
ĐẶNG NGỌC DUY Thanh Hóa 652 51
NGUYỄN HOÀI NAM Thanh Hóa 649 52
NGUYỄN HỮU HOÀNG THANH NHÃ Bà Rịa - Vũng tàu 638 53
NGUYỄN ĐỨC HOÀN Hải Dương 607 54
LÊ HOÀNG TÚ Đồng Tháp 587 55
ĐỖ LONG NHẬT Phú Thọ 575 56
Diễn biến