Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nam - Trận 21: Hà Tĩnh - Ninh Bình (Bảng A)
Giờ bắt đầu: 06/12/2022 12:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HTI NBI
0   3
Tên vận động viên Đoàn
CAO ĐỨC HOÀNG Hà Tĩnh
ĐINH VĂN PHƯƠNG Hà Tĩnh
ĐOÀN THANH LÃM Hà Tĩnh
DƯƠNG NGỌC DANH Hà Tĩnh
LÊ THANH THÀNH Hà Tĩnh
NGUYỄN VĂN ĐỨC Hà Tĩnh
NGUYỄN VĂN NAM Hà Tĩnh
PHẠM VĂN KHẢ Hà Tĩnh
TRẦN ANH CHIẾN Hà Tĩnh
TRẦN ANH THIỆN Hà Tĩnh
TRẦN ĐỨC HẠNH Hà Tĩnh
TRẦN DUY ANH Hà Tĩnh
TRẦN NGỌC DŨNG Hà Tĩnh
TRƯƠNG QUANG NGỌC Hà Tĩnh
Tên vận động viên Đoàn
CÙ VĂN HOÀN Ninh Bình
ĐỖ THÁI SƠN Ninh Bình
GIANG VĂN ĐỨC Ninh Bình
LÂM VĂN SANH Ninh Bình
LÊ THANH GIANG Ninh Bình
NGUYỄN HUỲNH ANH PHI Ninh Bình
NGUYỄN THANH TÙNG Ninh Bình
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Ninh Bình
NGUYỄN VĂN THÁI Ninh Bình
PHẠM VĂN HUYNH Ninh Bình
TRẦN ĐÌNH DŨNG Ninh Bình
TRỊNH DUY PHÚC Ninh Bình
TRƯƠNG CHÍ HIẾU Ninh Bình
Diễn biến