Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nữ - Trận 24: Bắc Ninh - Long An (Bảng D)
Giờ bắt đầu: 06/12/2022 18:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BNI LAN
0   3
Tên vận động viên Đoàn
BÙI THỊ HUYỀN Bắc Ninh
CÀ THỊ TƯ Bắc Ninh
CHU THỊ NGỌC Bắc Ninh
ĐẶNG THỊ THOAN Bắc Ninh
ĐÀO HUYỀN TRANG Bắc Ninh
LÊ THANH XUÂN Bắc Ninh
NGỌ THU HOÀI Bắc Ninh
NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Bắc Ninh
NGUYỄN THỊ LAN Bắc Ninh
NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Bắc Ninh
NGUYẾN THỊ THU TRANG Bắc Ninh
NGUYỄN VÂN HÀ Bắc Ninh
PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH Bắc Ninh
PHAN THỊ TRÀ MY Bắc Ninh
Tên vận động viên Đoàn
ĐẶNG THỊ KIM THANH Long An
ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN Long An
ĐOÀN THỊ MỸ TIÊN Long An
HUỲNH THỊ QUẾ NHI Long An
LÊ NHƯ ANH Long An
NGUYỄN KHÁNH ĐANG Long An
NGUYỄN LAN VY Long An
NGUYỄN NGỌC MỸ TIÊN Long An
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Long An
NGUYỄN THỊ TRÀ MY Long An
PHAN KHÁNH VY Long An
TRẦN THỊ QUÍ UYÊN Long An
TRÀN THỊ THANH THÚY Long An
VÕ THỊ KIM THOA Long An
Diễn biến