Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nam - Trận 25: Bến Tre - TP Hồ Chí Minh (Bảng A)
Giờ bắt đầu: 06/12/2022 20:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BTR HCM
0   3
Tên vận động viên Đoàn
BÙI TRƯỜNG THỊNH Bến Tre
ĐẶNG VÕ QUANG HUY Bến Tre
LÊ VĂN HẬU Bến Tre
NGUYỄN BẢO CHÁNH Bến Tre
NGUYẾN HOÀNG KHA Bến Tre
NGUYỄN HOÀNG LAM Bến Tre
NGUYỄN PHÚC LỘC Bến Tre
NGUYỄN PHƯỚC AN Bến Tre
NGUYỄN THÀNH NHÂN Bến Tre
NGUYẾN THÀNH PHÁT Bến Tre
PHẠM TẤN ĐẠT Bến Tre
TRẦN ĐỨC HUY Bến Tre
TRÀN TRỌNG NHỰ Bến Tre
Tên vận động viên Đoàn
CHÂU THANH PHÚ TP Hồ Chí Minh
CHẾ QỐC VÔ LÍT TP Hồ Chí Minh
ĐINH VĂN TÚ TP Hồ Chí Minh
HUỲNH QUỐC SỰ TP Hồ Chí Minh
LÊ QUANG KHÁNH TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN THANH HẢI TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN HẠNH TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN HỌC TP Hồ Chí Minh
NGUYẾN VĂN SANG TP Hồ Chí Minh
SƠN HUỲNH TRÍ TP Hồ Chí Minh
TRẦN HỒ MINH HIẾU TP Hồ Chí Minh
TRẦN HOÀI PHƯƠNG TP Hồ Chí Minh
TRƯƠNG QUANG ANH TUẤN TP Hồ Chí Minh
TRƯƠNG THẾ KHẢI TP Hồ Chí Minh
Diễn biến