Ngày 14 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nữ - Trận 29: Thái Bình - Bắc Ninh (Bảng D)
Giờ bắt đầu: 07/12/2022 18:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
TBH BNI
3   0
Tên vận động viên Đoàn
BÙI THỊ BÍCH NGA Thái Bình
BÙI THỊ HUỆ Thái Bình
ĐINH THỊ TRÀ GIANG Thái Bình
HÀ THỊ THU HIỀN Thái Bình
HÀ THỊ THU THẢO Thái Bình
HOÀNG THỊ THANH NHÃ Thái Bình
LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT Thái Bình
LÊ THỊ MAI XUÂN Thái Bình
NGUYỄN THỊ HƯƠNG Thái Bình
NGUYỄN THỊ THỦY Thái Bình
NGUYỄN THỊ UYÊN Thái Bình
PHẠM THỊ DIỆP Thái Bình
PHẠM THỊ YẾN Thái Bình
TRẦN THỊ THƠM Thái Bình
Tên vận động viên Đoàn
BÙI THỊ HUYỀN Bắc Ninh
CÀ THỊ TƯ Bắc Ninh
CHU THỊ NGỌC Bắc Ninh
ĐẶNG THỊ THOAN Bắc Ninh
ĐÀO HUYỀN TRANG Bắc Ninh
LÊ THANH XUÂN Bắc Ninh
NGỌ THU HOÀI Bắc Ninh
NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Bắc Ninh
NGUYỄN THỊ LAN Bắc Ninh
NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Bắc Ninh
NGUYẾN THỊ THU TRANG Bắc Ninh
NGUYỄN VÂN HÀ Bắc Ninh
PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH Bắc Ninh
PHAN THỊ TRÀ MY Bắc Ninh
Diễn biến