Ngày 14 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nữ - Trận 36: Bắc Ninh - Quảng Ninh (Bảng D)
Giờ bắt đầu: 10/12/2022 12:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BNI QNH
0   3
Tên vận động viên Đoàn
BÙI THỊ HUYỀN Bắc Ninh
CÀ THỊ TƯ Bắc Ninh
CHU THỊ NGỌC Bắc Ninh
ĐẶNG THỊ THOAN Bắc Ninh
ĐÀO HUYỀN TRANG Bắc Ninh
LÊ THANH XUÂN Bắc Ninh
NGỌ THU HOÀI Bắc Ninh
NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Bắc Ninh
NGUYỄN THỊ LAN Bắc Ninh
NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Bắc Ninh
NGUYẾN THỊ THU TRANG Bắc Ninh
NGUYỄN VÂN HÀ Bắc Ninh
PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH Bắc Ninh
PHAN THỊ TRÀ MY Bắc Ninh
Tên vận động viên Đoàn
ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH Quảng Ninh
ĐOÀN THỊ XUÂN Quảng Ninh
LÊ THỊ HỒNG Quảng Ninh
LÊ THỊ MỸ XUYÊN Quảng Ninh
LÊ THỊ YẾN Quảng Ninh
NGUYỄN LÝ THỤY VI Quảng Ninh
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN Quảng Ninh
NGUYỄN THỊ THANH MAI Quảng Ninh
PHẠM THỊ YẾN Quảng Ninh
TÔN THỊ MINH THƯ Quảng Ninh
TRẦN HOÀNG KIM Quảng Ninh
TRIỆU THANH HUYỀN Quảng Ninh
VI THỊ NHƯ QUỲNH Quảng Ninh
Diễn biến