Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nam - Trận 37: Hà Tĩnh - Bến Tre (Bảng A)
Giờ bắt đầu: 10/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HTI BTR
3   1
Tên vận động viên Đoàn
CAO ĐỨC HOÀNG Hà Tĩnh
ĐINH VĂN PHƯƠNG Hà Tĩnh
ĐOÀN THANH LÃM Hà Tĩnh
DƯƠNG NGỌC DANH Hà Tĩnh
LÊ VĂN THÀNH Hà Tĩnh
NGUYỄN VĂN ĐỨC Hà Tĩnh
NGUYỄN VĂN NAM Hà Tĩnh
PHẠM VĂN KHẢ Hà Tĩnh
TRẦN ANH CHIẾN Hà Tĩnh
TRẦN ANH THIỆN Hà Tĩnh
TRẦN ĐỨC HẠNH Hà Tĩnh
TRẦN DUY ANH Hà Tĩnh
TRẦN NGỌC DŨNG Hà Tĩnh
TRƯƠNG QUANG NGỌC Hà Tĩnh
Tên vận động viên Đoàn
BÙI TRƯỜNG THỊNH Bến Tre
ĐẶNG VÕ QUANG HUY Bến Tre
LÊ VĂN HẬU Bến Tre
NGUYỄN BẢO CHÁNH Bến Tre
NGUYẾN HOÀNG KHA Bến Tre
NGUYỄN HOÀNG LAM Bến Tre
NGUYỄN PHÚC LỘC Bến Tre
NGUYỄN PHƯỚC AN Bến Tre
NGUYỄN THÀNH NHÂN Bến Tre
NGUYẾN THÀNH PHÁT Bến Tre
PHẠM TẤN ĐẠT Bến Tre
TRẦN ĐỨC HUY Bến Tre
TRÀN TRỌNG NHỰ Bến Tre
Diễn biến