Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nữ - Trận 38: Ninh Bình - TP Hồ Chí Minh (Bảng C)
Giờ bắt đầu: 10/12/2022 16:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
NBI HCM
3   0
Tên vận động viên Đoàn
ĐINH THỊ THÚY Ninh Bình
DƯƠNG THỊ YẾN NHI Ninh Bình
LÊ THANH THÚY Ninh Bình
LƯU THỊ HUỆ Ninh Bình
NGUYỄN HUYỀN TRANG Ninh Bình
NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN Ninh Bình
NGUYỄN THỊ HOÀI MI Ninh Bình
NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ Ninh Bình
NGUYỄN THỊ THANH DIỆU Ninh Bình
NGUYỄN THỊ TRINH Ninh Bình
NGUYỄN THU HÀ Ninh Bình
PHẠM THỊ BÉ NGỌC Ninh Bình
THẠCH THỊ MỸ HẰNG Ninh Bình
Tên vận động viên Đoàn
ĐẶNG THỊ HUỲNH NHI TP Hồ Chí Minh
LỮ THỊ PHƯƠNG TP Hồ Chí Minh
NGÔ THỊ LƯƠNG QUỲNH TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ BÉ THU TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ KIM GIANG TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ NHÃ PHƯƠNG TP Hồ Chí Minh
PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT TP Hồ Chí Minh
PHAN ĐẶNG THÚY HƯƠNG TP Hồ Chí Minh
PHAN TRẦN THANH MAI TP Hồ Chí Minh
THẠCH THỊ SÂM AS TP Hồ Chí Minh
THẠCH THI TUYẾT XUÂN TP Hồ Chí Minh
TRẦN THỊ CẨM TÚ TP Hồ Chí Minh
TRƯƠNG MỘNG KHA TP Hồ Chí Minh
Diễn biến