Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nữ - Trận 41: Thái Bình - Ninh Bình (Tứ kết 1)
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
TBH NBI
0   3
Tên vận động viên Đoàn
BÙI THỊ BÍCH NGA Thái Bình
BÙI THỊ HUỆ Thái Bình
ĐINH THỊ TRÀ GIANG Thái Bình
HÀ THỊ THU HIỀN Thái Bình
HÀ THỊ THU THẢO Thái Bình
HOÀNG THỊ THANH NHÃ Thái Bình
LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT Thái Bình
LÊ THỊ MAI XUÂN Thái Bình
NGUYỄN THỊ HƯƠNG Thái Bình
NGUYỄN THỊ THỦY Thái Bình
NGUYỄN THỊ UYÊN Thái Bình
PHẠM THỊ DIỆP Thái Bình
PHẠM THỊ YẾN Thái Bình
TRẦN THỊ THƠM Thái Bình
Tên vận động viên Đoàn
ĐINH THỊ THÚY Ninh Bình
DƯƠNG THỊ YẾN NHI Ninh Bình
LÊ THANH THÚY Ninh Bình
LƯU THỊ HUỆ Ninh Bình
NGUYỄN HUYỀN TRANG Ninh Bình
NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN Ninh Bình
NGUYỄN THỊ HOÀI MI Ninh Bình
NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ Ninh Bình
NGUYỄN THỊ THANH DIỆU Ninh Bình
NGUYỄN THỊ TRINH Ninh Bình
NGUYỄN THU HÀ Ninh Bình
PHẠM THỊ BÉ NGỌC Ninh Bình
THẠCH THỊ MỸ HẰNG Ninh Bình
Diễn biến