Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nam - Trận 42: Khánh Hòa - Vĩnh Long (Tứ kết 1)
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 16:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
KHA VLG
3   0
Tên vận động viên Đoàn
ĐOÀN ANH TUẤN Khánh Hòa
DƯƠNG VĂN TIÊN Khánh Hòa
HUỲNH TRUNG TRỰC Khánh Hòa
LÊ ĐỨC MẠNH Khánh Hòa
LÊ QUANG ĐOÀN Khánh Hòa
LÊ QUỐC THIỆN Khánh Hòa
NGÔ VĂN KIỀU Khánh Hòa
NGUYỄN ĐÌNH NHU Khánh Hòa
NGUYỄN DUY HÙNG Khánh Hòa
NGUYẾN QUỐC ĐOÀN Khánh Hòa
NGUYỄN THANH PHƯƠNG Khánh Hòa
NGUYỄN VĂN PHONG Khánh Hòa
PHẠM QUỐC DƯ Khánh Hòa
PHẠM THÁI HƯNG Khánh Hòa
TRÀN MINH KHUYẾN Khánh Hòa
TRẦN TRIỂN CHIÊU Khánh Hòa
TRẦN XUÂN TÂN Khánh Hòa
TỪ THANH THUẬN Khánh Hòa
Tên vận động viên Đoàn
ĐOÀN TRUNG HIẾU Vĩnh Long
LÊ NGỌC TRÍ Vĩnh Long
LÊ QUANG TRƯỜNG Vĩnh Long
NGUYỄN CHÍ HẢI Vĩnh Long
NGUYỄN PHÚC THỊNH Vĩnh Long
NGUYỄN THANH BÁ Vĩnh Long
NGUYỄN TRỌNG QUỲNH Vĩnh Long
TRẦN HOÀNG KHANG Vĩnh Long
TRẦN HOÀNG NHỰT TÂN Vĩnh Long
TRẦN MINH TÚ Vĩnh Long
TRẦN QUỐC CUỘC Vĩnh Long
VÕ MINH NHỰT Vĩnh Long
Diễn biến