Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nam - Trận 46: Long An - Ninh Bình (Tứ kết 3)
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 16:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
LAN NBI
0   3
Tên vận động viên Đoàn
BÙI VĂN MẠNH Long An
DƯƠNG TRUNG LƯƠNG Long An
LÊ HOÀI HẬN Long An
LÝ MINH TÂN Long An
MAI HỮU BẰNG Long An
NGUYỄN CHÍ KHANH Long An
NGUYỄN HỮU TÀI Long An
NGUYỄN MAI HÙNG TÍN Long An
NGUYỄN QUÁN NGỌC Long An
NGUYỄN VĂN ANH Long An
PHẠM HỮU TRƯỜNG Long An
Tên vận động viên Đoàn
CÙ VĂN HOÀN Ninh Bình
ĐỖ THÁI SƠN Ninh Bình
GIANG VĂN ĐỨC Ninh Bình
LÂM VĂN SANH Ninh Bình
LÊ THANH GIANG Ninh Bình
NGUYỄN HUỲNH ANH PHI Ninh Bình
NGUYỄN THANH TÙNG Ninh Bình
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Ninh Bình
NGUYỄN VĂN THÁI Ninh Bình
PHẠM VĂN HUYNH Ninh Bình
TRẦN ĐÌNH DŨNG Ninh Bình
TRỊNH DUY PHÚC Ninh Bình
TRƯƠNG CHÍ HIẾU Ninh Bình
Diễn biến