Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nam - Trận 48: TP Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (Tứ kết 4)
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 20:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HNO HCM
1   3
Tên vận động viên Đoàn
CAO MINH QUYỀN TP Hà Nội
ĐÀO XUÂN VIỆT TP Hà Nội
LÃ ANH ĐỨC TP Hà Nội
LÊ ĐỨC THUẬN TP Hà Nội
LÝ VĂN CHƯỜNG TP Hà Nội
NGUYỄN ĐỨC QUANG TP Hà Nội
NGUYỄN HẢI NAM TP Hà Nội
NGUYỄN TIẾN CÔNG TP Hà Nội
NGUYỄN XUÂN ĐỨC TP Hà Nội
PHẠM NHẬT THÀNH TP Hà Nội
PHẠM QUANG THÀNH TP Hà Nội
TRẦN ĐĂNG PHÚC TP Hà Nội
TRƯƠNG QUỐC HUY TP Hà Nội
VŨ NGỌC HOÀNG TP Hà Nội
Tên vận động viên Đoàn
CHÂU THANH PHÚ TP Hồ Chí Minh
CHẾ QỐC VÔ LÍT TP Hồ Chí Minh
ĐINH VĂN TÚ TP Hồ Chí Minh
HUỲNH QUỐC SỰ TP Hồ Chí Minh
LÊ QUANG KHÁNH TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN THANH HẢI TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN HẠNH TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN HỌC TP Hồ Chí Minh
NGUYẾN VĂN SANG TP Hồ Chí Minh
SƠN HUỲNH TRÍ TP Hồ Chí Minh
TRẦN HỒ MINH HIẾU TP Hồ Chí Minh
TRẦN HOÀI PHƯƠNG TP Hồ Chí Minh
TRƯƠNG QUANG ANH TUẤN TP Hồ Chí Minh
TRƯƠNG THẾ KHẢI TP Hồ Chí Minh
Diễn biến