Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nam - Trận 52: Khánh Hòa - TP Hồ Chí Minh (Bán kết 2)
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 20:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
KHA HCM
3   1
Tên vận động viên Đoàn
ĐOÀN ANH TUẤN Khánh Hòa
DƯƠNG VĂN TIÊN Khánh Hòa
HUỲNH TRUNG TRỰC Khánh Hòa
LÊ ĐỨC MẠNH Khánh Hòa
LÊ QUANG ĐOÀN Khánh Hòa
LÊ QUỐC THIỆN Khánh Hòa
NGÔ VĂN KIỀU Khánh Hòa
NGUYỄN ĐÌNH NHU Khánh Hòa
NGUYỄN THANH PHƯƠNG Khánh Hòa
PHẠM QUỐC DƯ Khánh Hòa
PHẠM THÁI HƯNG Khánh Hòa
TRẦN TRIỂN CHIÊU Khánh Hòa
TRẦN XUÂN TÂN Khánh Hòa
TỪ THANH THUẬN Khánh Hòa
Tên vận động viên Đoàn
CHÂU THANH PHÚ TP Hồ Chí Minh
CHẾ QỐC VÔ LÍT TP Hồ Chí Minh
ĐINH VĂN TÚ TP Hồ Chí Minh
HUỲNH QUỐC SỰ TP Hồ Chí Minh
LÊ QUANG KHÁNH TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN THANH HẢI TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN HẠNH TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN HỌC TP Hồ Chí Minh
NGUYẾN VĂN SANG TP Hồ Chí Minh
SƠN HUỲNH TRÍ TP Hồ Chí Minh
TRẦN HỒ MINH HIẾU TP Hồ Chí Minh
TRẦN HOÀI PHƯƠNG TP Hồ Chí Minh
TRƯƠNG QUANG ANH TUẤN TP Hồ Chí Minh
TRƯƠNG THẾ KHẢI TP Hồ Chí Minh
Diễn biến