Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nữ - Trận 55: Quang Ninh - Long An (Bán kết 2)
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 18:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
QNH LAN
0   3
Tên vận động viên Đoàn
ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH Quảng Ninh
ĐOÀN THỊ XUÂN Quảng Ninh
LÊ THỊ HỒNG Quảng Ninh
LÊ THỊ MỸ XUYÊN Quảng Ninh
LÊ THỊ YẾN Quảng Ninh
NGUYỄN LÝ THỤY VI Quảng Ninh
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN Quảng Ninh
NGUYỄN THỊ THANH MAI Quảng Ninh
PHẠM THỊ YẾN Quảng Ninh
TÔN THỊ MINH THƯ Quảng Ninh
TRẦN HOÀNG KIM Quảng Ninh
TRIỆU THANH HUYỀN Quảng Ninh
VI THỊ NHƯ QUỲNH Quảng Ninh
Tên vận động viên Đoàn
ĐẶNG THỊ KIM THANH Long An
ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN Long An
ĐOÀN THỊ MỸ TIÊN Long An
HUỲNH THỊ QUẾ NHI Long An
LÊ NHƯ ANH Long An
NGUYỄN KHÁNH ĐANG Long An
NGUYỄN LAN VY Long An
NGUYỄN NGỌC MỸ TIÊN Long An
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Long An
NGUYỄN THỊ TRÀ MY Long An
PHAN KHÁNH VY Long An
TRẦN THỊ QUÍ UYÊN Long An
TRÀN THỊ THANH THÚY Long An
VÕ THỊ KIM THOA Long An
Diễn biến