Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nam - Trận 56: Ninh Bình - Quân Đội (Bán kết 2)
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 20:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
NBI QD
2   3
Tên vận động viên Đoàn
CÙ VĂN HOÀN Ninh Bình
ĐỖ THÁI SƠN Ninh Bình
GIANG VĂN ĐỨC Ninh Bình
LÂM VĂN SANH Ninh Bình
LÊ THANH GIANG Ninh Bình
NGUYỄN HUỲNH ANH PHI Ninh Bình
NGUYỄN THANH TÙNG Ninh Bình
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Ninh Bình
NGUYỄN VĂN THÁI Ninh Bình
PHẠM VĂN HUYNH Ninh Bình
TRẦN ĐÌNH DŨNG Ninh Bình
TRỊNH DUY PHÚC Ninh Bình
TRƯƠNG CHÍ HIẾU Ninh Bình
Tên vận động viên Đoàn
ĐINH VĂN DUY Quân Đội
HÀ MẠNH HÙNG Quân Đội
HỒ HỮU TIẾN Quân Đội
NGUYỄN NGỌC THUÂN Quân Đội
NGUYỄN VĂN NAM Quân Đội
NGUYỄN VŨ HOÀNG Quân Đội
NGUYỄN XUÂN THANH Quân Đội
PHẠM MẠNH TÀI Quân Đội
PHẠM VĂN HIỆP Quân Đội
PHAN QUÝ CHI Quân Đội
TRẦN DUY TUYẾN Quân Đội
TRẦN MINH ĐỨC Quân Đội
VŨ ANH TUẤN Quân Đội
VŨ VĂN CAO Quân Đội
Diễn biến