Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nữ - Trận 63: Ninh Bình - Quảng Ninhn (Hạng 3, 4)
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 18:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
NBI QNH
3   2
Tên vận động viên Đoàn
ĐINH THỊ THÚY Ninh Bình
DƯƠNG THỊ YẾN NHI Ninh Bình
LÊ THANH THÚY Ninh Bình
LƯU THỊ HUỆ Ninh Bình
NGUYỄN HUYỀN TRANG Ninh Bình
NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN Ninh Bình
NGUYỄN THỊ HOÀI MI Ninh Bình
NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ Ninh Bình
NGUYỄN THỊ THANH DIỆU Ninh Bình
NGUYỄN THỊ TRINH Ninh Bình
NGUYỄN THU HÀ Ninh Bình
PHẠM THỊ BÉ NGỌC Ninh Bình
THẠCH THỊ MỸ HẰNG Ninh Bình
Tên vận động viên Đoàn
ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH Quảng Ninh
ĐOÀN THỊ XUÂN Quảng Ninh
LÊ THỊ HỒNG Quảng Ninh
LÊ THỊ MỸ XUYÊN Quảng Ninh
LÊ THỊ YẾN Quảng Ninh
NGUYỄN LÝ THỤY VI Quảng Ninh
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN Quảng Ninh
NGUYỄN THỊ THANH MAI Quảng Ninh
PHẠM THỊ YẾN Quảng Ninh
TÔN THỊ MINH THƯ Quảng Ninh
TRẦN HOÀNG KIM Quảng Ninh
TRIỆU THANH HUYỀN Quảng Ninh
VI THỊ NHƯ QUỲNH Quảng Ninh
Diễn biến