Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nữ - Trận 51: Ninh Bình - Quân Đội (Bán kết 1)
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 18:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
NBI QD
2   3
Tên vận động viên Đoàn
ĐINH THỊ THÚY Ninh Bình
DƯƠNG THỊ YẾN NHI Ninh Bình
LÊ THANH THÚY Ninh Bình
LƯU THỊ HUỆ Ninh Bình
NGUYỄN HUYỀN TRANG Ninh Bình
NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN Ninh Bình
NGUYỄN THỊ HOÀI MI Ninh Bình
NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ Ninh Bình
NGUYỄN THỊ THANH DIỆU Ninh Bình
NGUYỄN THỊ TRINH Ninh Bình
NGUYỄN THU HÀ Ninh Bình
PHẠM THỊ BÉ NGỌC Ninh Bình
THẠCH THỊ MỸ HẰNG Ninh Bình
Tên vận động viên Đoàn
BÙI THỊ NGÀ Quân Đội
ĐÀM THỊ THÙY LINH Quân Đội
ĐOÀN THỊ LÂM OANH Quân Đội
HÀ LÊ KHANH Quân Đội
HOÀNG THỊ KIỀU TRINH Quân Đội
LẠI THỊ KHÁNH HUYỀN Quân Đội
LƯU THỊ LY LY Quân Đội
NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG THÙY Quân Đội
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Quân Đội
NGUYÊN THỊ THANH HƯƠNG Quân Đội
PHẠM THỊ HIỀN Quân Đội
PHẠM THỊ NGUYỆT ANH Quân Đội
TRẦN THỊ MỸ HẰNG Quân Đội
TRẦN VIỆT HƯƠNG Quân Đội
Diễn biến