Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nam - Trận 59: TP Hồ Chí Minh - Ninh Bình (Hạng 3, 4)
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 20:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM NBI
3   0
Tên vận động viên Đoàn
CHÂU THANH PHÚ TP Hồ Chí Minh
CHẾ QỐC VÔ LÍT TP Hồ Chí Minh
ĐINH VĂN TÚ TP Hồ Chí Minh
HUỲNH QUỐC SỰ TP Hồ Chí Minh
LÊ QUANG KHÁNH TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN THANH HẢI TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN HẠNH TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN HỌC TP Hồ Chí Minh
NGUYẾN VĂN SANG TP Hồ Chí Minh
SƠN HUỲNH TRÍ TP Hồ Chí Minh
TRẦN HỒ MINH HIẾU TP Hồ Chí Minh
TRẦN HOÀI PHƯƠNG TP Hồ Chí Minh
TRƯƠNG QUANG ANH TUẤN TP Hồ Chí Minh
TRƯƠNG THẾ KHẢI TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
CÙ VĂN HOÀN Ninh Bình
ĐỖ THÁI SƠN Ninh Bình
GIANG VĂN ĐỨC Ninh Bình
LÂM VĂN SANH Ninh Bình
LÊ THANH GIANG Ninh Bình
NGUYỄN HUỲNH ANH PHI Ninh Bình
NGUYỄN THANH TÙNG Ninh Bình
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Ninh Bình
NGUYỄN VĂN THÁI Ninh Bình
PHẠM VĂN HUYNH Ninh Bình
TRẦN ĐÌNH DŨNG Ninh Bình
TRỊNH DUY PHÚC Ninh Bình
TRƯƠNG CHÍ HIẾU Ninh Bình
Diễn biến