Ngày 27 / 02 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 3 băng nam - Trận 9
Giờ bắt đầu: 30/11/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phạm Văn Anh Huy Quảng Nam 40
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Quốc Vinh Thừa Thiên - Huế 21
Diễn biến