Ngày 24 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 3 băng nam - Trận 11
Giờ bắt đầu: 30/11/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đinh Nam Khánh Khánh Hòa 23
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bao Phương Vinh Bình Dương 40
Diễn biến