Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Snooker 6 bi đỏ nam - Tứ kết 1
Giờ bắt đầu: 30/11/2022 16:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đàm Quang Hải Đà Nẵng 3
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nghiêm Phi Hùng Bình Dương 2
Diễn biến