Ngày 24 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Snooker 6 bi đỏ nam - Tứ kết 2
Giờ bắt đầu: 30/11/2022 13:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phạm Hoài Nam TP Hà Nội 3
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Kiều Thiên Khôi TP Hồ Chí Minh 0
Diễn biến