Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Snooker 6 bi đỏ nam - Bán kết 1
Giờ bắt đầu: 01/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đàm Quang Hải Đà Nẵng 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phạm Hoài Nam TP Hà Nội 3
Diễn biến