Ngày 15 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Karate Sự kiện: Kumite đồng đội nam nhóm 1 - Trận 9
Giờ bắt đầu: 29/11/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình
Kết quả thi đấu
QNA BNI
10   6
Tên vận động viên Đoàn
Huỳnh Khoan Huy Quảng Nam
Huỳnh Văn Toàn Quảng Nam
Nguyễn Hiên Hưng Quảng Nam
Nguyễn Trương Hùng Quảng Nam
Võ Văn Mạnh Quảng Nam
Võ Văn Thạnh Quảng Nam
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Văn Chuyên Bắc Ninh
Đỗ Tài Anh Bắc Ninh
Hà Quốc Việt Bắc Ninh
Ngô Văn Hưng Bắc Ninh
Nguễn Quốc Huy Bắc Ninh
Nguyễn Đăng Chiến Bắc Ninh
Nguyễn Văn Đăng Bắc Ninh
Diễn biến