Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 3 băng nam - Trận 12
Giờ bắt đầu: 30/11/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lê Minh Cường TP Hà Nội 14
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Quyết Chiến TP Hồ Chí Minh 40
Diễn biến