Ngày 14 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đồng đội nam - Chung Kết
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 18:30 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM HNO
1   3
Tên vận động viên Đoàn
Dương Bảo Đức TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Ảnh Gia Huy TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Đức Hồng Phúc TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hải Đăng TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thiên Lộc TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Tiến Minh TP Hồ Chí Minh
Trần Nguyễn Chi Tùng TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Tuấn Đức TP Hà Nội
Lê Văn Tú TP Hà Nội
Nguyễn Chí Đức TP Hà Nội
Nguyễn Đình Chiến TP Hà Nội
Nguyễn Tiến Tuấn TP Hà Nội
Phạm Hồng Nam TP Hà Nội
Vũ Hải Đăng TP Hà Nội
Diễn biến