Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đồng đội nữ - Tứ kết 1
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
TBH HNO
3   0
Tên vận động viên Đoàn
Đinh Thị Phương Hồng Thái Bình
Phạm Thị Khánh Thái Bình
Trần Thị Ánh Thái Bình
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Bích Phương TP Hà Nội
Nguyễn Thị Thảo Ly TP Hà Nội
Vũ Thị Chinh TP Hà Nội
Diễn biến