Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Xe đạp Sự kiện: 3km cá nhân tính giờ cự ly ngắn nữ - Chung Kết
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 14:00 Địa điểm: Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
Nguyễn Thị Thật An Giang 0:04:10 1
Nguyễn Thị Thu Mai An Giang 0:04:15 2
Nguyễn Thị Bé Hồng Đồng Tháp 0:4:29 3
Trần Thị Phương Dung TP Hồ Chí Minh 0:4:35 4
Trương Thị Mai Hương TP Hồ Chí Minh 0:04:40 5
Trần Huỳnh Ánh Vân Bình Dương 0:04:49 6
Quách Thị Phương Thanh Hòa Bình 0:05:10 7
Trần Thị Thúy Vân Hòa Bình 0:05:25 8
Nguyễn Thị Kiều Vĩnh Phúc 0:05:25 9
Bùi Thị Quỳnh Bình Dương KXP 10
Diễn biến