Ngày 25 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Xe đạp Sự kiện: 4km cá nhân tính giờ cự ly ngắn nam - Chung Kết
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 14:00 Địa điểm: Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
Nguyễn Hoàng Sang Đồng Nai 0:05:02 1
Huỳnh Thanh Tùng Quân Đội 0;05:04 2
Nguyễn Tấn Hoài An Giang 0:05:05 3
Nguyễn Tuấn Vũ TP Hồ Chí Minh 0:05:07 4
Nguyễn Trường Tài TP Hồ Chí Minh 0:05:11 5
Nguyễn Văn Dương TP Hà Nội 0:05:13 6
Quàng Văn Cường TP Hà Nội 0:05:17 7
Phan Thanh Tấn Tài Vĩnh Long 0:05:19 8
Trần Thanh Quang Bình Dương 0:05:21 9
Phan Công Hiếu Đồng Nai 0:05:27 10
Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa An Giang 0:05:29 11
Nguyễn Văn Lãm Thanh Hóa 0:05:29 12
Nguyễn Hướng Đồng Nai 0:05:30 13
Hà Văn Sơn Quân Đội 0:05:32 14
Đào Chí Trung Bình Dương 0:05:38 15
Phan Hoàng Bảo Tín Quân Đội 0:05:43 16
Lê Ngô Gia Thịnh Bình Dương 0:06:00 17
Diễn biến