Ngày 26 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Xe đạp Sự kiện: 155Km Xuất phát đồng hành nam - Chung Kết
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 08:30 Địa điểm: Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
Nguyễn Quốc Bảo Đồng Tháp 4:02:33 1
Lê Ngọc Sơn An Giang 4:03:02 2
Nguyễn Văn Lãm Thanh Hóa 4:03:04 3
Trần Lê Minh Tuấn Đồng Nai 4:03:16 4
Phan Hoàng Thái Đồng Tháp 4:03:21 5
Nguyễn Tấn Hoài An Giang 4:03:39 6
Tăng Quý Trọng An Giang 4:03:41 7
Nguyễn Trường Tài TP Hồ Chí Minh 4:04:03 8
Nguyễn Minh Thiện Vĩnh Long 4:04:06 9
Nguyễn Nhật Nam Đồng Tháp 4:04:12 10
Nguyễn Hướng Đồng Nai 4:04:28 11
Võ Minh Gia Bảo Quân Đội 4:04:28 12
Nguyễn Tuấn Vũ TP Hồ Chí Minh 4:04:46 13
Nguyễn Hoàng Sang Đồng Nai 4:04:55 14
Phạm Minh Đạt Thanh Hóa 4:05:04 15
Nguyễn Văn Dương TP Hà Nội 4:05:08 16
Phạm Lê Xuân Lộc Quân Đội 4:05:10 17
Phạm Quốc Cường Đồng Tháp 4:05:21 18
Trần Nguyễn Minh Trí Đồng Tháp 4:05:34 19
Trần Thanh Điền TP Hồ Chí Minh 4:05:36 20
Đặng Văn Bảo Anh Vĩnh Long 4:05:47 21
Huỳnh Thanh Tùng Quân Đội 4:05:52 22
Nguyễn Văn Nhã Quân Đội 4:06:09 23
Lê Hải Đăng Đồng Tháp 4:06:24 24
Võ Thanh An Vĩnh Long 4:06:34 25
Nguyễn Thắng TP Hồ Chí Minh 4:06:41 26
Đặng Thành Được Đồng Nai 4:07:10 27
Hà Kiều Tấn Đại Bình Dương 4:09:03 28
Nguyễn Phạm Quốc Khang Đồng Nai 4:09:35 29
Nguyễn Hoàng Giang An Giang 4:09:35 30
Lê Đức Tiến TP Hà Nội 4:09:35 31
Trần Văn Nhã Vĩnh Long 4:10:29 32
Trần Khánh Duy Vĩnh Long 4:10:58 33
Nguyễn Dương Hồ Vũ TP Hồ Chí Minh 4:11:17 34
Nguyễn Trúc Xinh TP Hồ Chí Minh 4:11:37 35
Diễn biến