Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 3 băng nam - Trận 16
Giờ bắt đầu: 01/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Hoài Thanh Phúc Bình Phước
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đào Văn Ly Đà Nẵng
Diễn biến