Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Xe đạp Sự kiện: 75Km Xuất phát đồng hành nữ - Chung Kết
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 08:30 Địa điểm: Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
Cà Thị Thơm Quân Đội 2:15:17 1
Bùi Thị Quỳnh Bình Dương 2:15:33 2
Đinh Thị Như Quỳnh Bình Dương 2:16:20 3
Nguyễn Thị Thu Mai An Giang 2:16:53 4
Lâm Thị Kim Ngân An Giang 2:17:38 5
Nguyễn Thị Thi An Giang 2:17:55 6
Trần Thị Kim Anh Đồng Tháp 2:18:34 7
Lâm Thị Thùy Dương TP Hồ Chí Minh 2:18:43 8
Thạch Thị Ngọc Thảo Đồng Tháp 2:18:49 9
Quàng Thị Soan Quân Đội 2:19:54 10
Bùi Thị Huê Bình Dương 2:20:04 11
Trần Thu Thảo Quân Đội 2:20:15 12
Trương Thị Mai Hương TP Hồ Chí Minh 2:20:17 13
Trần Thị Phương Dung TP Hồ Chí Minh 2:20:50 14
Trần Xuân Thảo TP Hồ Chí Minh 2:21:12 15
Trần Thị Tuyết Nương Bình Dương 2:21:23 16
Nguyễn Thị Thật An Giang 2:21:23 17
Phan Thị Kim Ngân Đồng Tháp 2:21:55 18
Nguyễn Thị Yến Nhi TP Hồ Chí Minh 2:23:48 19
Lê Thị Huyền Thanh Hóa 2:24:04 20
Nguyễn Lưu Cẩm Tú TP Hồ Chí Minh 2:26:09 21
Nguyễn Thị Kim Vàng An Giang 2:26:54 22
Trần Thị Thùy Trang An Giang KVĐ 23
Chế Thị Ngọc Lụa Đồng Tháp KVĐ 24
Nguyễn Thị Bé Hồng Đồng Tháp KVĐ 25
Nguyễn Thị Như Liên Đồng Tháp KVĐ 26
Trần Thị Mai Thanh Hóa KVĐ 27
Nguyễn Thị Kiều Vĩnh Phúc KVĐ 28
Trần Huỳnh Ánh Vân Bình Dương KVĐ 29
Điểu Thị Duyên Bình Dương KVĐ 30
Quách Thị Phương Thanh Hòa Bình KVĐ 31
Trần Thị Thúy Vân Hòa Bình KVĐ 32
Đỗ Hồng Nhung Vĩnh Phúc KXP 33
Đỗ Thị Kim Anh Vĩnh Phúc KXP 34
Diễn biến