Ngày 24 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 3 băng nam - Trận 22
Giờ bắt đầu: 01/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bao Phương Vinh Bình Dương 40
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Quyết Chiến TP Hồ Chí Minh 25
Diễn biến