Ngày 26 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bơi Sự kiện: 100m tự do nam - Chung Kết
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 18:00 Địa điểm: Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
Lương Jérémie Loic Nino TP Hồ Chí Minh 49.94 1
Hoàng Quý Phước Đà Nẵng 50.19 2
Trần Hưng Nguyên Quân Đội 50.74 3
Ngô Đình Chuyền Quảng Ninh 51.38 4
Đỗ Ngọc Vinh TP Hà Nội 51.69 5
Nguyễn Quốc Khải Hoàn Đà Nẵng 52.63 6
Võ Trí Trung An Giang 52.51 7
Đỗ Thanh Thuần Bình Dương 53.76 8
Diễn biến