Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bơi Sự kiện: 50m tự do nam - Chung Kết
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 18:00 Địa điểm: Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
Lương Jérémie Loic Nino TP Hồ Chí Minh 22.68 1 Quốc gia
Hoàng Quý Phước Đà Nẵng 23.07 2
Lê Nguyễn Paul An Giang 23.23 3
Nguyễn Hoàng Khang Vĩnh Long 23.42 4
Trần Hưng Nguyên Quân Đội 23.65 5
Ngô Đình Chuyền Quảng Ninh 23.81 6
Nguyễn Viết Tường Đà Nẵng 24.16 7
Võ Trí Trung An Giang 24.20 8
Diễn biến