Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Snooker 6 bi đỏ đôi nam - Tứ kết 2
Giờ bắt đầu: 02/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
DNG HCM
0   3
Tên vận động viên Đoàn
Đàm Quang Hải Đà Nẵng
Nguyễn Xuân Khôi Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Kiều Thiên Khôi TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Nhật Thanh TP Hồ Chí Minh
Diễn biến