Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Futsal Sự kiện: Futsal nam - Khánh Hòa vs Cao Bằng (Trận 4)
Giờ bắt đầu: 10/12/2022 16:30 Địa điểm: Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội
Kết quả thi đấu
KHA CBA
5   4
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Phước Hạnh Khánh Hòa
Hồ Văn Tú Khánh Hòa
K’Gôi Khánh Hòa
Mai Tấn Vũ Khánh Hòa
Mai Thành Đạt Khánh Hòa
Ngô Quang Thìn Khánh Hòa
Nguyễn Anh Quý Khánh Hòa
Nguyễn Hồng Kông Khánh Hòa
Nguyễn Hữu Phúc Khánh Hòa
Nguyễn Trần Duy Khánh Hòa
Phạm Thanh Sơn Khánh Hòa
Phan Khắc Chí Khánh Hòa
Trần Minh Tuấn Khánh Hòa
Trần Tuyên Khánh Hòa
Trần Văn Sang Khánh Hòa
Trần Văn Thanh Khánh Hòa
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Cao Nguyên Đạt Cao Bằng
Cao Hoài An Cao Bằng
Huỳnh Tấn Lực Cao Bằng
Huỳnh Veăn Hoài Cao Bằng
Lưu Tấn Phước Cao Bằng
Nguyễn Hữu Thuận Cao Bằng
Nguyễn Lâm Gia Thọ Cao Bằng
Nguyễn Quang Vương Cao Bằng
Nguyễn Trọng Tín Cao Bằng
Nguyễn Văn Cố Phát Cổn Cao Bằng
Phạm Quốc Duy Cao Bằng
Trần Thanh Phong Cao Bằng
Trần Viết Thuận Cao Bằng
Trương Trần Quang Nhật Cao Bằng
Diễn biến