Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Futsal Sự kiện: Futsal nam - TP Hồ Chí Minh vs Khánh Hòa (Trận 6)
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 16:30 Địa điểm: Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội
Kết quả thi đấu
HCM KHA
4   2
Tên vận động viên Đoàn
Hồ Văn Ý TP Hồ Chí Minh
Khổng Đình Hùng TP Hồ Chí Minh
Lâm Tấn Phát TP Hồ Chí Minh
Mai Xuân Hiệp TP Hồ Chí Minh
Ngô Ngọc Sơn TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Anh Duy TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Đắc Huy TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Mạnh Dũng TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Minh Trí TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Tuấn Thành TP Hồ Chí Minh
Nhan Gia Hưng TP Hồ Chí Minh
Phạm Đức Hòa TP Hồ Chí Minh
Trần Nhật Trung TP Hồ Chí Minh
Trần Quang Toàn TP Hồ Chí Minh
Trần Thái Huy TP Hồ Chí Minh
Trần Văn Vũ TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Phước Hạnh Khánh Hòa
Hồ Văn Tú Khánh Hòa
K’Gôi Khánh Hòa
Mai Tấn Vũ Khánh Hòa
Mai Thành Đạt Khánh Hòa
Ngô Quang Thìn Khánh Hòa
Nguyễn Anh Quý Khánh Hòa
Nguyễn Hồng Kông Khánh Hòa
Nguyễn Hữu Phúc Khánh Hòa
Nguyễn Trần Duy Khánh Hòa
Phạm Thanh Sơn Khánh Hòa
Phan Khắc Chí Khánh Hòa
Trần Minh Tuấn Khánh Hòa
Trần Tuyên Khánh Hòa
Trần Văn Sang Khánh Hòa
Trần Văn Thanh Khánh Hòa
Diễn biến