Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Futsal Sự kiện: Futsal nam - Khánh Hòa vs TP Hà Nội (Trận 7)
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 14:00 Địa điểm: Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội
Kết quả thi đấu
KHA HNO
2   2
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Phước Hạnh Khánh Hòa
Hồ Văn Tú Khánh Hòa
K’Gôi Khánh Hòa
Mai Tấn Vũ Khánh Hòa
Mai Thành Đạt Khánh Hòa
Ngô Quang Thìn Khánh Hòa
Nguyễn Anh Quý Khánh Hòa
Nguyễn Hồng Kông Khánh Hòa
Nguyễn Hữu Phúc Khánh Hòa
Nguyễn Trần Duy Khánh Hòa
Phạm Thanh Sơn Khánh Hòa
Phan Khắc Chí Khánh Hòa
Trần Minh Tuấn Khánh Hòa
Trần Tuyên Khánh Hòa
Trần Văn Sang Khánh Hòa
Trần Văn Thanh Khánh Hòa
Tên vận động viên Đoàn
An Lâm Tới TP Hà Nội
Chu Văn Tiến TP Hà Nội
Danh Phát TP Hà Nội
Dương Ngọc Linh TP Hà Nội
Hoàng Sỹ Linh TP Hà Nội
Lê Quang Vinh TP Hà Nội
Ngọ Minh Hiếu TP Hà Nội
Nguyễn Đa Hải TP Hà Nội
Nguyễn Thành Tín TP Hà Nội
Nguyễn Thịnh Phát TP Hà Nội
Nguyễn Văn Quốc Huy TP Hà Nội
Nguyễn Văn Tuấn TP Hà Nội
Phạm Văn Tú TP Hà Nội
Triệu Xuân Linh TP Hà Nội
Trương Văn Thành TP Hà Nội
Từ Minh Quang TP Hà Nội
Diễn biến