Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Futsal Sự kiện: Futsal nam - Khánh Hòa vs Đăk Lăk (Bán kết)
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 14:00 Địa điểm: Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội
Kết quả thi đấu
KHA DLA
2   4
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Phước Hạnh Khánh Hòa
Hồ Văn Tú Khánh Hòa
K’Gôi Khánh Hòa
Mai Tấn Vũ Khánh Hòa
Mai Thành Đạt Khánh Hòa
Ngô Quang Thìn Khánh Hòa
Nguyễn Anh Quý Khánh Hòa
Nguyễn Hồng Kông Khánh Hòa
Nguyễn Hữu Phúc Khánh Hòa
Nguyễn Trần Duy Khánh Hòa
Phạm Thanh Sơn Khánh Hòa
Phan Khắc Chí Khánh Hòa
Trần Minh Tuấn Khánh Hòa
Trần Tuyên Khánh Hòa
Trần Văn Sang Khánh Hòa
Trần Văn Thanh Khánh Hòa
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Việt Hồng Đắk Lắk
Cao Văn Kiên Đắk Lắk
Đỗ Quốc Dũng Đắk Lắk
Dương Quang Nhật Đắk Lắk
Hồ Duy Hải Đắk Lắk
Huỳnh Huy Hảo Đắk Lắk
Ngô Văn Hưng Đắk Lắk
Nguyễn Đức Ty Đắk Lắk
Nguyễn Hoàng Long Đắk Lắk
Nguyễn Hữu Phước Đắk Lắk
Nguyễn Văn Sơn Đắk Lắk
Nguyễn Viết Thông Đắk Lắk
Trần Quốc Hiệp Đắk Lắk
Y Chức Hmok Đắk Lắk
Diễn biến