Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bắn cung Sự kiện: Cung 3 dây 90m nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 08:30 Địa điểm: Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Điểm Thứ hạng Kỷ lục
TRẦN THANH TÙNG Trà Vinh 335 1
TRẦN NHẬT HOÀNG Bà Rịa - Vũng tàu 333 2
NGUYỄN ĐỨC TÀI Hải Phòng 333 3
TRẦN TRUNG HIẾU TP Hà Nội 332 4
PHẠM TUẤN DŨNG TP Hồ Chí Minh 329 6
DƯƠNG DUY BẢO TP Hà Nội 328 7
HUỲNH NGỌC LÂM Đồng Tháp 328 8
HUỲNH ANH DUY TP Hồ Chí Minh 327 9
PHẠM ĐỨC LỘC Hải Phòng 327 10
THẠCH PHI HÙNG Vĩnh Long 326 11
TRỊNH VĂN HUY TP Hà Nội 326 12
NGUYỄN MINH QUÝ Thanh Hóa 326 13
BÙI CÔNG THÀNH Hải Phòng 326 14
NGUYỄN TRỌNG HẢI Thanh Hóa 325 15
VÕ VĂN THỜI TP Hồ Chí Minh 325 16
PHẠM TRẦN HOÀNG Hải Dương 325 17
NGUYỄN NGỌC PHƯỚC TP Hà Nội 325 18
NGUYỄN VĂN ĐẦY Vĩnh Long 324 19
TẠ TIẾN ĐẠT Hải Phòng 323 20
THÁI HỒNG QUÂN  Đắk Lắk 322 21
NGUYỄN TIẾN CƯƠNG TP Hà Nội 322 22
PHẠM NGỌC TÚ Quảng Ninh 321 23
NGUYỄN NGỌC DŨNG TP Hồ Chí Minh 321 24
ĐẶNG CÔNG ĐỨC Quảng Ninh 320 25
TRỊNH VĂN ĐỨC Hải Dương 320 26
PHẠM NGỌC THỊNH Đắk Lắk 319 27
NGUYỄN VĂN TÒNG Hải Dương 319 28
NGUYỄN TRUNG ĐỨC Quảng Ninh 318 29
NGUYỄN QUANG LÂM Vĩnh Long 316 30
KỲ ĐỊNH BANG TP Hồ Chí Minh 315 31
LÊ HÙNG DŨNG TP Hồ Chí Minh 314 32
Nguyễn Trung Hiếu Bà Rịa - Vũng tàu 313 33
ĐẶNG HỮU TRÍ Vĩnh Long 312 34
NGUYỄN THANH HIỀN Vĩnh Long 311 35
NGUYỄN MINH HUY TP Hà Nội 309 36
TRƯƠNG HỒ BẢO ĐIỀN TP Hồ Chí Minh 305 37
TRƯƠNG MINH TUẤN Bà Rịa - Vũng tàu 302 38
NGUYỄN HOÀI NAM Thanh Hóa 302 39
HOÀNG BÁ TÀI AN Hải Dương 300 40
NGUYỄN TRUNG CHIẾN TP Hà Nội 274 41
Diễn biến