Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bơi Sự kiện: 200m tự do nam - Chung Kết
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 18:00 Địa điểm: Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
Hoàng Quý Phước Đà Nẵng 1;49.82 1
Nguyễn Huy Hoàng Quảng Bình 1:50.00 2
Ngô Đình Chuyền Quảng Ninh 1:50.95 3
Đỗ Ngọc Vinh TP Hà Nội 1:51.10 4
Nguyễn Hữu Đức TP Hà Nội 2:08.46 5
Ngô Bá Gia Kiệt Hải Phòng 2:20.54 6
Diễn biến