Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 3 băng nam - Bán kết 2
Giờ bắt đầu: 02/12/2022 13:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bao Phương Vinh Bình Dương 30
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đào Văn Ly Đà Nẵng 40
Diễn biến