Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng ném bãi biển Sự kiện: Bóng ném bãi biển nữ - Trận 3
Giờ bắt đầu: 03/12/2022 15:30 Địa điểm: Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BDI HCM
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Thị Kim Yến Bình Định
Huỳnh Thị Thanh Thưởng Bình Định
Lê Diệu Hân Bình Định
Nguyễn Thị Bích Thảo Bình Định
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Bình Định
Nguyễn Thị Huyền Trân Bình Định
Nguyễn Thị Khánh Quỳnh Bình Định
Trần Thị Kim Thư Bình Định
Trương Thị Ái Liên Bình Định
Võ Thị Hiền Bình Định
Tên vận động viên Đoàn
CHÂU NGỌC THÙY DUNG TP Hồ Chí Minh
LƯ NGỌC TRINH TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN KIM OANH TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ KIM THƯ TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ NHUNG TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ PHÙNG LINH TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ TRÀ MY TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ XƯƠNG TP Hồ Chí Minh
PHẠM THỊ MỸ HẰNG TP Hồ Chí Minh
PHAN VÂN ANH TP Hồ Chí Minh
Diễn biến