Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng ném bãi biển Sự kiện: Bóng ném bãi biển nam - Trận 6
Giờ bắt đầu: 04/12/2022 14:45 Địa điểm: Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DNG HCM
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Văn Ý Đà Nẵng
Đinh Văn Phúc Đà Nẵng
Đoàn Đức Huy Đà Nẵng
Huỳnh Quân Đà Nẵng
Lê Sinh Phúc Thọ Đà Nẵng
Mai Trương Huy Hoàng Đà Nẵng
Nguyễn Hữu Thành Đà Nẵng
Nguyễn Quốc Long Đà Nẵng
Phan Văn Phước Đà Nẵng
Trần Lê Như Nghĩa Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Hoàng Văn Tiến TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Kỳ TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Nam Tiến TP Hồ Chí Minh
Kim Xuân Tiến TP Hồ Chí Minh
La Văn Lớn TP Hồ Chí Minh
Lê Văn Bính TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Chí Tâm TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Quang Tú TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Tùng TP Hồ Chí Minh
Võ Vương Trọng TP Hồ Chí Minh
Diễn biến