Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bắn cung Sự kiện: Cung 3 dây 70m nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 10:00 Địa điểm: Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Điểm Thứ hạng Kỷ lục
TRẦN NHẬT HOÀNG Bà Rịa - Vũng tàu 350 1
NGUYỄN MINH QUÝ Thanh Hóa 349 2
DƯƠNG DUY BẢO TP Hà Nội 345 3
NGUYỄN NGỌC DŨNG TP Hồ Chí Minh 345 4
BÙI CÔNG THÀNH Hải Phòng 345 5
TRẦN THANH TÙNG Trà Vinh 344 6
PHẠM TRẦN HOÀNG Hải Dương 344 7
CHÂU VĂN KHA Vĩnh Long 343 8
NGUYỄN THANH NAM Vĩnh Long 343 9
NGUYỄN TRỌNG HẢI Thanh Hóa 341 10
THẠCH PHI HÙNG Vĩnh Long 341 11
TẠ TIẾN ĐẠT Hải Phòng 340 12
PHẠM NGỌC TÚ Quảng Ninh 340 13
HUỲNH NGỌC LÂM Đồng Tháp 340 14
LÊ HÙNG DŨNG TP Hồ Chí Minh 339 15
PHẠM ĐỨC LỘC Hải Phòng 339 16
LÊ HOÀNG TÚ Đồng Tháp 338 17
TRẦN TRUNG HIẾU TP Hà Nội 338 18
PHẠM NGỌC THỊNH Đắk Lắk 337 19
THÁI HỒNG QUÂN  Đắk Lắk 337 20
NGUYỄN VĂN ĐẦY Vĩnh Long 336 21
NGUYỄN TIẾN CƯƠNG TP Hà Nội 336 22
VÕ VĂN THỜI TP Hồ Chí Minh 336 23
NGUYỄN NGỌC PHƯỚC TP Hà Nội 336 24
NGUYỄN ĐỨC TÀI Hải Phòng 336 25
HOÀNG TUẤN KIỆT Hải Phòng 335 26
ĐẶNG HỮU TRÍ Vĩnh Long 335 27
ĐẶNG CÔNG ĐỨC Quảng Ninh 335 28
NGUYỄN BÙI SƠN MINH Vĩnh Long 335 29
LÊ QUANG TUẤN Quảng Ninh 335 30
NGUYỄN THANH HIỀN Vĩnh Long 334 31
NGUYỄN VĂN TÒNG Hải Dương 333 32
TRỊNH VĂN HUY TP Hà Nội 333 33
NGUYỄN QUANG LÂM Vĩnh Long 333 34
LÊ VĂN LỰC Thanh Hóa 333 35
NGUYỄN MINH HUY TP Hà Nội 332 36
HUỲNH ANH DUY TP Hồ Chí Minh 331 37
TRẦN XUÂN HƯỞNG TP Hà Nội 331 38
LÊ ĐÌNH HƯNG TP Hồ Chí Minh 330 39
NGUYỄN TRUNG CHIẾN TP Hà Nội 330 40
NGUYỄN HOÀI NAM Thanh Hóa 329 41
PHAN MINH TÚ Bà Rịa - Vũng tàu 329 42
PHẠM TUẤN DŨNG TP Hồ Chí Minh 328 43
HOÀNG BÁ TÀI AN Hải Dương 327 44
KỲ ĐỊNH BANG TP Hồ Chí Minh 326 45
TRỊNH VĂN ĐỨC Hải Dương 325 46
TRƯƠNG HỒ BẢO ĐIỀN TP Hồ Chí Minh 321 47
LÝ VĂN TUẤN TP Hà Nội 319 48
Nguyễn Trung Hiếu Bà Rịa - Vũng tàu 315 49
TRƯƠNG MINH TUẤN Bà Rịa - Vũng tàu 314 50
TRẦN VĨNH PHÚC TP Hồ Chí Minh 311 51
NGUYỄN HỮU HOÀNG THANH NHÃ Bà Rịa - Vũng tàu 299 52
Diễn biến