Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng ném bãi biển Sự kiện: Bóng ném bãi biển nam - Trận 9
Giờ bắt đầu: 05/12/2022 14:00 Địa điểm: Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DNG YBA
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Văn Ý Đà Nẵng
Đinh Văn Phúc Đà Nẵng
Đoàn Đức Huy Đà Nẵng
Huỳnh Quân Đà Nẵng
Lê Sinh Phúc Thọ Đà Nẵng
Mai Trương Huy Hoàng Đà Nẵng
Nguyễn Hữu Thành Đà Nẵng
Nguyễn Quốc Long Đà Nẵng
Phan Văn Phước Đà Nẵng
Trần Lê Như Nghĩa Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Cao Ngọc Khánh Yên Bái
Đỗ Thế Phong Yên Bái
Lê Đức Anh Tuấn Yên Bái
Nguyễn Đức Thành Yên Bái
Nguyễn Ngọc Quỳnh Yên Bái
Nguyễn Văn Dần Yên Bái
Phạm Quang Minh Yên Bái
Trần Đức Hiển Yên Bái
Trịnh Long Vũ Yên Bái
Trương Gia Bảo Yên Bái
Diễn biến