Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng ném bãi biển Sự kiện: Bóng ném bãi biển nữ - Trận 11
Giờ bắt đầu: 05/12/2022 15:30 Địa điểm: Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BDI HGI
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Thị Kim Yến Bình Định
Huỳnh Thị Thanh Thưởng Bình Định
Lê Diệu Hân Bình Định
Nguyễn Thị Bích Thảo Bình Định
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Bình Định
Nguyễn Thị Huyền Trân Bình Định
Nguyễn Thị Khánh Quỳnh Bình Định
Trần Thị Kim Thư Bình Định
Trương Thị Ái Liên Bình Định
Võ Thị Hiền Bình Định
Tên vận động viên Đoàn
Chu Thị Huyền Trang Hà Giang
Cu Hoàng Hải Yến Hà Giang
Hoàng Thị Giang Hà Giang
Hoàng Thu Huyền Hà Giang
Lục Thị Sơn Hà Giang
Nguyễn Lệ Nhật Hà Giang
Nguyễn Ngọc Liên Hà Giang
Phạm Thị Nhung Hà Giang
Phùng Thị Ánh Hà Giang
Phùng Thị Vân Anh Hà Giang
Diễn biến