Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng ném bãi biển Sự kiện: Bóng ném bãi biển nữ - Bán kết 2
Giờ bắt đầu: 07/12/2022 16:15 Địa điểm: Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HNO BDI
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Đàm Thị Khuyên TP Hà Nội
Đàm Thị Thanh Huyền TP Hà Nội
Đỗ Thị Huyền Trang TP Hà Nội
Đỗ Thị Như Quỳnh TP Hà Nội
Hà Thị Hạnh TP Hà Nội
Mai Thị Trang TP Hà Nội
Nguyễn Thanh Huyền TP Hà Nội
Nguyễn Thị Ánh Tuyết TP Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Ngọc TP Hà Nội
Phùng Thị Linh Trang TP Hà Nội
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Thị Kim Yến Bình Định
Huỳnh Thị Thanh Thưởng Bình Định
Lê Diệu Hân Bình Định
Nguyễn Thị Bích Thảo Bình Định
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Bình Định
Nguyễn Thị Huyền Trân Bình Định
Nguyễn Thị Khánh Quỳnh Bình Định
Trần Thị Kim Thư Bình Định
Trương Thị Ái Liên Bình Định
Võ Thị Hiền Bình Định
Diễn biến