Ngày 27 / 02 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Pool 9-ball nam - Trận 8
Giờ bắt đầu: 03/12/2022 13:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Phúc Long Bà Rịa - Vũng tàu 9
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Đức Thắng Quảng Ninh 4
Diễn biến